Класическа сграда в центъра на София

В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ

Разгърната застроена площ 925 кв.метра.
Два самостоятелни входа.Приземен етаж
сауна/фитнес - 127 кв.м.
Магазин/ / заведение . 266 кв.м. с емпоре.Височина
6 метра.
Два етажа по 266 кв.м. по 9 стай.
Възможност за надстрояване на два или три етажа и
прекарване на минерална вода в имота.
ПРОДАЖНА ЦЕНА : 2 800 000 Евро

BUILDING FOR SALE IN THE CENTER OF SOFIA

Expanded built-up area 925 sq.meters.
Two separate entrances.
Ground floor sauna / fitness - 127 sq.m.
Shop / showroom. 266 sq.m. with an emporium.
Height 6 meters.
Two floors of 266 sq.m. with 8 rooms.
Ability to upgrade two or three floors and
spending mineral water on the property.

SELLING PRICE: 2 800 000 Euro
Потребител
Телефон
+359/ 888 504 129 ; 0879 14 22 99
Брой посещения
466
Строителство
Етаж
Година на строителство
Уебсайт на агенцията
Цена
2800000 EUR
Номер